Az oktatási rendszer átszervezésével kapcsolatos javaslatait ismertette Ecaterina Andronescu oktatásügyi miniszter a neveléssel kapcsolatos konferencián.

A tárcavezető azt szeretné, ha a negyedik osztályig semmilyen szaktanár nem tanítaná a gyerekeket, beleértve az idegen nyelvet is. Egy másik javaslat szerint a harmadik osztály végén történne a diákok felmérése, majd a hatodik osztály végén lenne a következő felmérés. A VII-IX. osztályos diákoknak pályaválasztási tanácsadót biztosítanak. Ecaterina Andronescu kilátásba helyezte, hogy VII. osztály végén a jelenleginél sokkal komolyabb pályaválasztási tanácsadásban részesítik a diákokat, majd nyolcadik osztályban következik az országos képesség felmérés, akik ezen nem érnek el átmenő eredményt még egy évet maradnak a középiskolában. Nem évismétlésről van szó, hanem senki nem mehet át a vizsgán, aki nem rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel – hangsúlyozta az oktatásügyi miniszter. Ecaterina Andronescu négy típusú érettségi vizsga bevezetését javasolja a technológiai, a tudományok, a humán és a művészeti oktatásban tanuló diákoknak.