Bevallom, meglepett a hír, hogy Laura Codruta Kövesi (a továbbiakban LCK) eséllyel pályázik az európai főügyészi tisztségre. A romániai korrupcióellenesség teljhatalmú ura többször alkotmányt sértett, legsúlyosabban akkor, amikor a titkosszolgálatokkal lepaktálva, alkotmányellenesnek nyilvánított protokollumok alapján a Basescu-Macovei instaurálta rendőr- és ügyészállamot politikai és gazdasági ellenfelek megsemmisítésére használta fel. Harcát bilinccsörgés, hazug vívmányjelentések sora, a propagandasajtó állandó harckészültségben tartása és főképpen az ártatlanság vélelmének semmibe vétele kísérte. Azokat pedig, akik visszaélései ellen szót emeltek, a jogállamiság és a független igazságszolgáltatás ellenségeinek nyilvánították – itthon és az Európai Unióban.

Most egy olyan igazságszolgáltatási intézmény, az Európai Ügyészség nehezen átláthatató eljárás alapján történő felállításáról van szó, amely várhatóan 2020 végén kezdi meg a működését… A jelölések már megtörténtek, a folyamat beindult, és annak ellenére, hogy LCK tegnap egy első rangsoroláson, mondhatni alkalmassági teszten alulmaradt (második-harmadik lett a háromból), a döntő politikai szavazás nyomán február végén még akár el is nyerheti a magas tisztséget. Annak ellenére, hogy országában ügyészi eljárás indult ellene, s már eddig további tizennyolc – a protokollumokkal együtt tizenkilenc – súlyos váddal  kell szembenéznie.

LCK beidézése után az EU nem egy prominense azonnal kiált mellette, gyakorlatilag beleszólva egy bukaresti ügyészség, a romániai igazságszolgáltatás ügyeibe, semmibe véve a román alkotmánybíróság döntéseit, a független, politikai befolyástól mentes igazságszolgáltatás elveit, amelyeket annyiszor számonkértek a LCK túlkapásait bírálókon.

Az is lehet, hogy a mostani színjáték, LCK első helyen való jelölése, az érdeklődés ébren tartása: mindössze píár-fogás, és LCK nem lesz főügyész, viszont a sok szereplés után simán tagjává válhat az Európai Ügyészség kollégiumának, amely a stratégiai döntéshozatalért felel, vagy pedig egyike lehet az operatív teendőket ellátó delegált európai ügyészeknek, akik a nyomozások és a büntetőeljárások lebonyolításáért felelnek majd, végül tagja lehet az állandó tanácsok egyikének, amelyek ellenőrzik és irányítják a vizsgálatokat és operatív döntéseket hoznak.

Hallgatóim tanúsíthatják, milyen sokszor felvetettem a szelektív igazságszolgáltatás, az ügyészállam, az igazságszolgáltatás súlyos titkosszolgálati befolyásolásának kérdéseit, problematikusságát. Nem egyszer paradoxonnak neveztem, hogy Európa urait nem háborították fel a korrupcióellenes harc ürügyén történő törvényszegések, az alkotmánysértések, de még a hírhedt protokollumok sem.

Most az Európai Ügyészség létrehozása, különösen az LCK jelölése körül történtek világossá tették számomra, hogy nincs szó semmiféle paradoxonról! Egyszerűen arról van szó, hogy milliárdos gazdasági érdekek és rendkívüli geopolitikai kihívások mindent felülírnak. Arról van szó, hogy akié a hatalom, az mondja meg, kinek hogyan kell betartania az „alapelveket”. Arról van szó, hogy quod licet Jovi non licet bovi, köznapibban, hogy az erősebb kutya… És ez az egész több mint felháborító.