A képviselőház után a szenátus is elutasította a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatot, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár-Terza József képviselő terjesztett elő egyéni indítványként. A tervezetet ennek ellenére az RMDSZ testületileg támogatta.

Az autonómiastatútum előterjesztőjével, Kulcsár Terza Józseffel beszélgettünk a törvényhozási vita tanulságairól és a lehetséges jövőbeni lépésekről.

Ahogy a felsőház plénumában felszólaló Tánczos Barna kiemelte: érdemi vita egyik házban sem volt, a román politikusok nem viszonyultak kellő nyitottsággal és empátiával a kérdéshez, annak ellenére, hogy a nemzeti közösségek önrendelkezésére ígéretet tett a modern román állam alapdokumentumának tekinthető Gyulafehérvári kiáltvány, amelynek centenáriumát éppen idén ünnepli a románság.