Domokos Géza, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség első elnöke ma, május 18-án lenne 90 esztendős. Világlátása, párbeszéd iránti elköteleződése ma is példamutató ? írja Kelemen Hunor abban a köszöntésében, melyet a Szövetség honlapján tettek közzé.  Igazi transzilvanista, intézményépítő, író és műfordító, a román-magyar párbeszéd eltökélt embere. Egymáshoz közelítette az összetartozót: párhuzamos világok helyett átjárhatóságot javasolt, szembefordulás helyett kölcsönös tiszteletet várt el. A Kriterion Könyvkiadó igazgatójaként egy mainál sötétebb időszakban biztosította a szellemi táplálékot. Ablakot nyitott a magyar és a kortárs irodalom felé: azóta sem fordítottak annyi magyar könyvet románra és fordítva. Közösségünk jogos követeléseinek érvényt szerezni csakis a parlamentáris demokrácia, a jogállamiság keretei között lehetséges ? vallotta Domokos Géza is, ahogyan azt, hogy bármekkora is legyen igazunk, a kisebbségi jogokat egy parlamentáris demokráciában csakis a többség támogatásával lehet érvényesíteni.Új párbeszédre és beszédmódra van ma már szükség, ám az elmúlt 28 esztendő eredményeiről lemondani nem szabad. Beszéljünk világosan, beszéljünk egyenesen, beszéljük ki a sérelmeinket, és helyezzük új alapokra az együttélést ? írja Kelemen Hunor Domokos Géza köszöntésében, aki ma töltené 90. életévét.