Hosszas betegség után, 62 évesen elhunyt szerdán Bréda Ferenc erdélyi esszéíró, költő, irodalomtörténész és műfordító.

Déván született 1956-ban, első írásai az Ifjúmunkásban jelentek meg. 1975-től a kolozsvári egyetem magyar-francia szakos hallgatójaként a kolozsvári Akadémiai Könyvtár egyik állandó lakója volt, ekkor mélyült el a skolasztika és a középkori filozófia nagy szerzőinek szövegszintű tanulmányozásába.

1984-től 1991-ig francianyelv- és irodalomtanári állást töltött be Franciaországban. Ez idő alatt kapcsolatot teremtett számos francia filozófussal és a művelődési élet más jeles képviselőjével.

Kolozsvárra visszatérve, 1995-től a Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karán tanított egyetemes színháztörténetet, színházesztétikát, magyar irodalmat és retorikát.

Számos könyve jelent meg magyarul, de franciául és románul is publikált, ez utóbbi két nyelvből fordított is.