A szentmise idei szónoka Marian Adam Waligóra OFSPPE pálos szerzetes, a częstochowai Jasna Góra pálos kegyhely és kolostor elöljárója ? tájékoztat közleményében az esemény főszervezője, a csíksomlyói ferences szerzetesrend.

Az ünnepi szentmisét ? amelyet a Duna Televízió, az Erdélyi Mária Rádió és a kegyhely honlapján a Csíksomlyói Ferences Kolostor élőben közvetít ? dr. Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, dr. Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke, valamint Tamás József csíkszeredai segédpüspök mutatja be a koncelebráló papsággal együtt. Marian Adam Waligóra 1966. október 2-án született a lengyelországi Jędrzejówban. Erdész szeretett volna lenni, de a középiskola befejezését követően megváltoztatta terveit, és a hivatás hangját követve 1987-ben a pálos rendbe lépett, ahol 1993. július 30-án tett örökfogadalmat. 1994-ig a pálos rend szemináriumában tanult Krakkóban.

1994. június 18-án szentelték pappá Częstochowában a Jasna Góra pálos kegyhelyen. Fiatal pálos szerzetesként magyarul is tanult, amire a pálos rend magyar alapítása indította, ugyanakkor arra is gondolt, hogy így könnyebben tarthat majd kapcsolatot a magyarországi pálosokkal. Pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett közel egy éven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve a magyar nyelv, történelem és kultúra ismeretét, szeretetét. Marian Adam Waligóra lelkipásztori szolgálata és a magyar?lengyel barátság elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként a Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át idén március 15-én az Országházban.