A Magyar Unitárius Egyház 2018-ban jubileumi ünnepségekkel emlékezik az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi vallásügyi törvényalkotására, amellyel a világon először foglalták törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot. A korszakalkotó jelentőségű törvény lehetővé tette az egyetlen erdélyi alapítású magyar egyház létrejöttét.

Április 18-án és 19-én 17 órától a bukaresti Calvineumban ünnepi istentiszteletre kerül sor, majd ezt követően a Balassi Intézetben folytatódik az ünnepség az unitárius egyházról és a 450 éves vallásszabadság törvényéről szóló kiállítással.

Április 19-én, csütörtökön, szintén 17 órától román nyelvű istentiszteletre kerül sor a Calvineumban. Azt követően a Román Kulturális Intézetben kerül bemutatásra a Bukaresti Egyetem közreműködésével sajtó alá rendezett Libertatea con?tiin?ei ?i con?tiin?a libertă?ii (A lelkiismeret szabadsága és a szabadság lelkiismerete) című tanulmány és esszékötet.